Čiastka č. 33/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov