Čiastka č. 26/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 25.03.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/2014 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 01.04.2014