Čiastka č. 24/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/2014 Z. z. Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov