Čiastka č. 23/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/2014 Z. z. Úplné znenie zákona o výkone väzby