Čiastka č. 22/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/2014 Z. z. Úplné znenie zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže