Čiastka č. 2/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 01.02.2014
r1/c2/2014 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z. 01.01.2014