Čiastka č. 19/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín 01.04.2014