Čiastka č. 18/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/2014 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 15.03.2014