Čiastka č. 12/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/2014 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov