Čiastka č. 11/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/2014 Z. z. Úplné znenie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov