Čiastka č. 105/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 10.12.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
342/2014 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 01.01.2015