Čiastka č. 94/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 26.11.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
391/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií