Čiastka č. 89/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
359/2013 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov