Čiastka č. 84/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
336/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (BUNKERS 2001)