Čiastka č. 81/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 29.10.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003)