Čiastka č. 77/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 22.10.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
325/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť