Čiastka č. 76/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 22.10.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
324/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Regionálnej dohody o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT)