Čiastka č. 72/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 11.10.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
310/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 15.10.2013