Čiastka č. 65/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 10.09.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 30.11.2013