Čiastka č. 63/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 06.09.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
280/2013 Z. z. Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov