Čiastka č. 57/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 28.08.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
234/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej