Čiastka č. 47/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
200/2013 Z. z. Úplné znenie Občianskeho súdneho poriadku