Čiastka č. 45/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 04.07.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
189/2013 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 04.07.2013