Čiastka č. 39/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 21.06.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.09.2013