Čiastka č. 38/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 20.06.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
159/2013 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 z 5. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti zákona č. 114/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 20.06.2013