Čiastka č. 29/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 21.05.2013