Čiastka č. 1/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 02.01.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2013 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii