Čiastka č. 92/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
371/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 01.12.2012