Čiastka č. 87/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 16.11.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
344/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 01.12.2012
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2013
346/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu 20.11.2012
347/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú 20.11.2012