Čiastka č. 80/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 18.10.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
321/2012 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2012
322/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z. 01.11.2012
323/2012 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) 01.11.2012