Čiastka č. 70/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 14.09.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
275/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 15.09.2012
276/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 15.09.2012
277/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla 15.09.2012
278/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu 15.09.2012