Čiastka č. 65/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 31.08.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 01.09.2012
251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2012