Čiastka č. 44/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
185/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29.06.2012
186/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 01.07.2012
187/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 01.07.2012