Čiastka č. 100/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
410/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 01.01.2013
411/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 01.01.2013