Čiastka č. 97/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 27.09.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
297/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii 01.01.2012
298/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmeny Prílohy I Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií