Čiastka č. 84/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 05.08.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
260/2011 Z. z. Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 15.09.2011
261/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 01.09.2011
262/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011