Čiastka č. 83/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 03.08.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 03.08.2011
259/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa