Čiastka č. 82/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 02.08.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
254/2011 Z. z. Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2011
255/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2011
256/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011
257/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011
r1/c82/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z.