Čiastka č. 72/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 20.07.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
225/2011 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 20.07.2011