Čiastka č. 65/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
204/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.07.2011