Čiastka č. 63/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
200/2011 Z. z. Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2011
201/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd 01.07.2011
202/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov 30.06.2011