Čiastka č. 52/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 04.06.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
166/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)