Čiastka č. 33/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2011