Čiastka č. 3/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 06.01.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 15.01.2011
4/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 15.01.2011