Čiastka č. 14/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 10.02.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
26/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy 15.02.2011
27/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia 15.02.2011
28/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov 15.02.2011