Čiastka č. 132/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
430/2011 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť 01.01.2012
431/2011 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o systéme manažérstva kvality 01.01.2012