Čiastka č. 126/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 22.11.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2012
405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 26.11.2011
406/2011 Z. z. Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2011
407/2011 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie 22.11.2011