Čiastka č. 113/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 25.10.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
356/2011 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 25.10.2011