Čiastka č. 11/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 26.01.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
19/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa