Čiastka č. 103/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 14.10.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14.10.2011
325/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov 01.11.2011
326/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom 15.10.2011
327/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci